Pripomíname úhrady školného | IBAN


Talentové skúšky
pre deti a talentovanú mládež, pre školský rok 2023/2024,
sa uskutočnia dňa 17. apríla 2023 (pondelok),o 8.30 a 10.00 hod.  v priestoroch školy na Kováčskej 43 v Košiciach.
Uchádzači si donesú čistý výkres A3 a ceruzu, vítané sú domáce práce.
Prihláste sa cez web:   zuskosice.sk  prostredníctvom e-prihlášky
(Pozor! najprv označte slovenskú vlajku – vpravo hore).
Vytlačenú a podpísanú Prihlášku s prílohami (Čestné prehlásenie a Súhlas...) rodič odovzdá pri skúškach.
Bližšie info: tel. č.:   055/62 219 74
                     mail :   zuskosice@centrum.sk
                     web:   zuskosice.sk

menu.png